DỊCH VỤ CHI TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN – AGRIBANK

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ:

Dịch vụ chi lương của AGRIBANK là dịch vụ tự động chi trả lương cán bộ công nhân viên từ tài khoản của doanh nghiệp vào tài khoản thẻ mở tại AGRIBANK. Với dịch vụ chi lương của AGRIBANK, doanh nghiệp không những tiết kiệm được thời gian, chi phí trong việc vận chuyển, kiểm đếm tiền mặt, chi trả lương cho cán bộ, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý mà còn mang lại lợi ích cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp cùng với hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ tài chính của AGRIBANK. (more…)

Picture1

Pos-Agribank Ingenico IWL 220

Đây là dòng máy kết nối khá ổn định dùng sóng GPRS của Sim điện thoại, hiện đại và phù hợp với các Đơn vị chấp nhận thẻ  của Agribank, hiện nay dòng máy này chiếm tỉ lệ khá lớn trong số những dòng máy mà POS-Agribank đã đưa vào khai thác sử dụng, nhất là trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay.

(more…)

20130719114131

Pos-Agribank Pax S-60s

Đây là dòng máy có dây hoạt động khá ổn định, hiện đại và phù hợp với phần lớn các Đơn vị chấp nhận thẻ của Agribank, hiện nay dòng máy này chiếm tỉ lệ khá lớn trong số những dòng máy mà POS-Agribank đã đưa vào khai thác sử dụng, nhất là trong giai đoạn từ năm 2013 đến nay.

(more…)

blure8210small

Pos-Agribank NURIT 8210

Đây là một trong số những dòng máy mà POS-Agribank đã đưa vào khai thác sử dụng trong giai đoạn đầu khi phát triển thị phần POS trong khoảng thời gian từ 2008 – 2012.

( Hiện nay hệ thống Agribank đã khai thác dòng máy mới hơn, cho nên các máy NURIT 8210 hiện đang triển khai tại các ĐVCNT chiếm tỉ lệ rất ít ) (more…)

vx670

Pos-Agribank Vx 670

Đối với đời máy Vx-670 là dòng máy không dây, nhỏ gọn như một thiết bị di động cầm tay, dòng máy này kết nối qua sóng GPRS thông qua Sim điện thoại. ( Dòng máy này cũng được Agribank trang bị trong giai đoạn đầu phát triển dịch vụ lắp đặt POS-Agribank, sau một thời gian sử dụng nhận thấy không phù hợp, hay bị lỗi PIN, kết nối mạng không ổn định, nên đã không trang bị mới nữa chiếm tỉ lệ nhỏ tại một số ĐVCNT) (more…)